Co byste měli vědět před výběrem a stavbou pece.

TVAR PECE A AKUMULACE MATERIÁLU

  • tvar pece – velmi důležitý faktor, ovlivňující nejen rovnoměrné natápění pece, ale také kvalitu pečení sáláním (pokud je kopule nízká, velké množství tepla uniká se spalinami do komína, což má za následek horší přenos tepla do žáromateriálu pece a nutnost častějšího přikládání paliva)
  • rovnoměrná vysoká kopule zajišťuje dokonalé obtékání žhavými spalinami ze dřeva, které tím akumulačnímu a vodivému materiálu předávají optimální množství energie (tepla) a kterou následně předává naakumulovaný žáromateriál sáláním pokrmům při pečení (žárodíly mohou dosahovat v kopuli pece teploty kolem 1000°C). Tento materiál je díky své akumulační schopnosti, pevnosti a odolnosti vhodnější pro pece než např. šamot, u kterého časem, vlivem tepelného namáhání, dochází k vydrolování ostřiva.
  • Žáruodolný materiál je díky svému složení na bázi lupků (jílů) s dalšími přísadami – nazýván průmyslovou keramikou s odolností do cca 1400°C

pozn. Pece se vyznačují velkou objemovou hmotností, znamenající schopnost akumulace energie a její dlohodobé sálání, v opačném případě se jedná o gril a pečení přímo žárem z ohně. Stejně tak pokud je kopule z plechu, tak také nebude péci sálavým teplem jako opravdová pec.

 

IZOLACE                                                                

1.Izolace kopule

  • v kopuli dosahuje žáromateriál nejvyšších teplot a odtud sáláním peče a také ohřívá dno pece, které předává dále teplo při pečení potravinám při pečení na dně pece
  • doporučujeme co největší vrstvu biologické rohože – izolace pece, tzn. nejméně 2 vrstvy skládáné přes sebe, na kopuli běžně dokonce 8 – 10cm silná vrstva, která vytvoří v místě největší tepelné akumulace dostatečnou sílu izolace (je důležité rohož nehutnit a nechat v ní malé vzduchové mezery)

2.Izolace dna pece

  • dno pece je nezbytné dobře zaizolovat pro dobré pečící vlastnosti pece – tzn. 2,5 cm speciálními kalcium-silikátovými deskami s vysokou tepelnou odolností a ještě doporučujeme pod tyto desky přidat nejméně 5-10 cm porobetonu (Ytong, Hebel apod.), aby nám teplo neunikalo do desky podstavce (vetšinou to bývá železobetonová deska).

pozn. Bez dodržení technologie správného odizolování pece, ale i dna pece, nemůže pec dobře péci, protože dochází k velkému úniku energie a malé množství se akumuluje v žáromateriálu.

 

TEPELNĚ – IZOLAČNÍ PLÁŠŤ PECE   

  • vrchní izolační díly z Liaporbetonu. Liaporbeton je běžný ekologický a zdravotně nezávadný stavební materiál, který se používá díky pórovitým zrnům keramického kameniva Liapor v případě požadavku na tepelně-izolační vlastnosti a podstatně nižší objemovou hmotnost. Je žáruvzdorný, mrazuvzdorný a snadno opracovatelný.
  • sílu vrchního pláště i izolací je potřeba dimenzovat tak, aby ve vrcholu kopule pece byla nejsilnější.

pozn. Při obestavbě pece vodivým, nebo akumulačním materiálem s nedostatečným odizolováním – např. plech, keramické kachle apod. si pořídíte topidlo, ale ne dobře funkční pec…

Obestavba pece musí splňovat podmínku – teplota vrchního pláště nemá přesahovat 52°C (dle norem ČSN 734230 a 734231)

Důležitá poznámka závěrem. Při stavbě pece by neměl být použit žádný umělý materiál (např. laminát apod.), neboť při jeho zahřívání dochází k úniku nebezpečných látek a tím ke znehodnocení zdravě připravovaných pokrmů sálavým teplem.