POZVÁNÍ NA PEČENÍ V PECI


Dovolujeme si Vás pozvat na předvedení pečení v peci WoodFire. Kdo z Vás má vážný zájem zakoupit si naší pec a chce okusit atmosféru u pece a také něco čerstvě upečeného, je srdečně vítán.