PŘÁTELSKÁ CENA


Nabízíme Vám a Vašim kamarádům a přátelům, zakoupení pece za zvýhodněnou cenu. Od 16.6.2015 do 17.7.2015 při zakoupení dvou pecí současně, Vám z ceny pecí odečteme 10%.

Navíc stále platí, při zakoupení jakékoliv pece v sestavě Exclusive, nebo Exclusive plus, je součástí pece teploměr do dvířek v hodnotě bezmála 1000,- Kč.