Stavba pece bez zastřešení

STAVBA PECE BEZ ZASTŘEŠENÍ V EXTERIÉRU

Jestliže budete stavět pec ven a nebude zastřešena, je potřeba stavbu pece přizpůsobit většímu namáhání vlivem povětrnostních podmínek.

Je nutné zabezpečit, aby do pece neprosákla srážková voda, která by mohla poškodit izolace i samotnou pec.

Před montáží pece na podstavec je třeba nasákavý povrch odizolovat nenasákavou vrstvou – hydroizolací, která neobsahuje kaučukové či afaltové složky. Na ni dát 10 cm porobetonu (Ytong, Hebel apod..) a až na toto souvrství umístit – kalcium-silikátové desky, které jsou součástí sestavy pecí Exclusiv.

Porobeton i kalcium-silikátové desky je nutné oříznout podle tvaru pece, aby ji nepřesahovaly a voda mohla stékat po povrchu až pod nasákavou vrstvu kalcium-silikátových desek. Spáru mezi pecí a plochou stolu a spáru mezi vrchními díly a portálem doporučujeme zatmelit polyuretanovým tmelem. Spáru kolem komínku je třeba zatmelit tepelně odolným silikonem. Celou pec až k desce stolu natřít opět hydroizolací – dle návodu na obalu.

Celý finální povrch takto postavené pece je potřeba ošetřit jako např. fasádu na domě, tedy dát perlinku a lepidlo a tento povrch ještě uzavřít probarvenou fasádní omítkou. Klasická úprava štukem a fasádní barvou není pro umístění pece bez zastřešení vhodná – nátěr fasádní barvou se musí občas obnovovat,zejména když se na povrchu objeví jakékoliv porušení vrstvy barvy.

Pec tedy vždy uzavírejte i dvířky a při občasném zatečení stříškou kouřovodu vždy následně pec roztápějte pomalu, aby se vlhkost odpařovala pozvolna.

Naopak, při roztopené peci je možné, například při pečení chleba, do pece rozprašovačem vodu nastříkat pro zavlhčení prostředí – peci to neublíží. Taktéž je možné pec roztápět v mrazu bez obav z poškození pece.

Pec je třeba na zimu a při deštivém počasí zakrývat plachtou.

Pokud budete mít dostatečně ošetřenou proti vodě jak jsme výše uvedli, budeVám pec sloužit dlouhá léta bez problémů.

Pokud nebude mít pec dostatečně ošetřený povrch proti průniku vody nenese naše firma záruky pro případné reklamace vlivem poškození proniklou vodou.